Privacyverklaring

Studio Billie verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door klanten verstrekte persoonsgegevens en adresinformatie uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van eigen administratie en informatieverwerking. Persoonsgegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.