• LET OP! Wij hebben vakantie van 18 juli tot 18 augustus.
  • wij verzenden weer vanaf 19 augustus
  • Fijne zomer!

Privacyverklaring

Studio Billie verklaart hierbij nadrukkelijk dat alle door klanten verstrekte persoonsgegevens en adresinformatie uitsluitend zullen worden gebruikt ten behoeve van eigen administratie en informatieverwerking. Persoonsgegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden.